Beställ dina PENG-böcker här!
I boken ”PENG-modellen” redovisas PENG-modellen, hur man arbetar med den tillsammans med ett stort antal fallstudier. Här finns en rad praktiska tips på hur en nyttovärdering kan genomföras. Boken är en uppföljare till ”Öka nyttan av IT” som gavs ut 2000.

Praktikfall
I boken ”Öka Nyttan av IT inom vården!" redovisas hur man med hjälp av PENG-modellen har genomfört ett tiotal ”skarpa” nyttovärderingar av IT-investeringar inom vården. Exemplen är hämtade från sjukhus, äldrevård, folktandvård, apotek och infrastruktur.

Praktikfall
Namn:
Företag:
Adress:
Postadress/Zip:
Land/Country:
Telefon:
Boktitel Antal Pris
"PENG-modellen" (år 2006) 325 SEK *
"Öka nyttan av IT inom vården" (år 2003) 298 SEK *
"Make IT profitable" (published 1997) 298 SEK *
  *  Moms och porto tillkommer
Extra kommentarer: