KUNDER - UPPDRAG


NCC
 • Nyttoanalyser

- Dokumenthantering
- Infrastruktur IT
- Elektronisk handel
- Datasäkerhet
- Data Warehouse
- Systembarometer


POSTEN
 • Nyttoanalyaser

- Metod för Verksamhetsutv.
- Behörighetssystem
- Infrastruktur IT
- Kundkommunikation
- Logistik, Postbutikerna

 • Problemanalys och åtgärdsförslag Lönesystem
 • Utbildning

 • PHILIPS
  • IT-chef att hyra, Järfälla
  • Projektledning,
   IT i bolagsdecentralisering
  • Nyttoanalys av IT
  • Nyttoanalyser

  - Front Office
  - Data Warehouse för kundbearbetning
  - Produktadministration
  - Fusionen Telia/Telenor
  - Logistik
  - Internetsatsning
  - Framtida telefonisystem

  • Utbildning

  ORIGIN Sweden AB
  • Chef att hyra, Account manager
  • Projektledare, Processinförande

  Södra Stockholms sjukvårds-område
  • Konsekvensanalys av flera patientjournalsystem
  • Projektledare Förstudie Journalsystem
  Uppsala Akademiska sjukhus
  • Nyttoanalys, Patientadm.system
  Lundquist Inredningar
  • Utvärdering av informationssystem

  IFL/DATAFÖRENINGEN
  • Avsnittsledare för terminskursen "Verksamheten och IT"
  • Föredragshållare RODER

  SJ
  • Nyttoanalys Debiteringssystem
  • Sårbarhetsanalys (SBA)
  Ericsson Data
  • Målstyrning för utveckling av konsultverksamheten
  • Deltagande i utveckling av projektstyrningsmodell
  • Ett 20-tal olika projekt

  OVAKO STEEL AB
  • Översikt av IT-satsningar i dotterbolag
  • Målstyrning för dotterbolag

  Rikspolisstyrelsen
  • Sårbarhetsanalys

  ABB Fläkt
  • Analys för IT-strategi
  • Analys av outsourcing
  • Organisationsutredning

   


  Skatteverket
  • Nyttoanalys  av Internetsatsning